De reden waarom wij voor onze site als kernpunt van onze dienstverlening hebben gekozen is omdat we hiermee meer maatwerk kunnen leveren, en we 100% kunnen instaan voor de privacy van de gegevens van de abonnees. Dit is niet alleen verplicht door de binnenkort van kracht wordende privacywet AVG/GDPR, maar is naar onze mening ook onze plicht als aanbieder van een dienst. U vertrouwt ons uw e-mail adres toe, wij beschermen deze met alle middelen die wij tot onze beschikking hebben.

Recente ontwikkelingen bij Facebook hebben helaas aangetoond, dat deze maatregelen niet overbodig zijn.

Ons adres

Oosteinderweg 405
1432 BH  Aalsmeer